Personuppgiftsbehandling

Weblify värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information

Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Weblify AB (”Weblify”, ”vi”, ”oss”) organisationsnummer 559097-1023, med registrerad adress Strindbergsgatan 50, 115 31 Stockholm, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida Weblify.se i syfte att få en gratis skiss av en hemsida (”Tjänsten”).

Personuppgifter vi behandlar

Weblify behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på Weblify.se.
  • E-postadress
  • Företag
  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”
Om du inte tillhandahåller Weblify din e-postadress och företagsnamn kommer Weblify inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

Legal grund och ändamål med behandlingen

Weblify kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:
  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.
  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas av Weblify för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Weblify och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra Weblify och våra tjänster.

HUR WEBLIFY delar DINA PERSONUPPGIFTER med andra

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer Weblify att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar Weblify att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

Mottagare

Land

Säkerhetsåtgärd

Ändamål med överföring

Elementor Ltd
USA
Tillhandahåller plattform för Tjänsten samt kundhanteringssystem
Google LLC
USA
Leverantör av mailsystem (Gmail)
The Rocket Science Group LLC
USA
Leverantör av mailsystem (Mailchimp)
Formagrid Inc
USA
Leverantör av molnlagringstjänst (Airtable)

Hur länge WEBLIFY behandlar dina personuppgifter

Weblify kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Weblify om de personuppgifter som Vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Weblify begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Weblify på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Weblify behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Weblify till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Weblifys behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Weblify är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: hello@weblify.se eller Weblify AB, Strindbergsgatan 50, 115 31 Stockholm. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’